เลือกบอร์ดอื่น :: | ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | โษณาย่อย Classified | คุยกับ อจ. ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ |
ค้นหา :
เข้าสู่ระบบ
คุยกับ อจ. ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ

EL-34 VS 300B

อ.ไมตรีีครัับ หลอด EL-34 กัับ 300B ต่อแบบ PP จะให้เสีียงออกมาแนวไหนครัับ อ.ไมตรีี ผมชอบแนวเบส นุุ่่มๆ แหลมทอดตััวยาวๆ หวานๆ ครัับ แล้วถ้้าผมจะเลืือกเกรดหลอดสองเบอร์์นีี้้แบบดีีๆหน่่อยอ. พอจะแนะนำยีี่่ห้้อให้้ผมได้้ไหมครัับ อ.ว่่าเบอร์์ไหนน่่าเล่่นครัับ ขอความรูู้้หน่่อยครัับอ.ไมตรีี ขอบคุุณครัับ
Lek hd (อ่าน 2,029 | ตอบ 1 ) (12:16:09 23/08/2016)

ความคิดเห็นที่ 1
รบกวน โทร หาผมเป็นการส่วนตัว จะได้แนะนำคนที่เป็นปรมาจารย์ด้านหลอดมานานมาก โดยมารยาท เพื่อมิให้เป็นการรบกวนท่าน ผมจึงไม่สามารถเปิดเผยเบอร์โทรของท่านทางสาธารณะได้ เบอร์ผมเอง 099-569-6459

การเล่นเครื่องเสียง เอะอะก็จะยกเปลี่ยนโน่นน่ี จริงๆแล้ว มันไม่ง่ายอย่างนั้น ต้องมีการปรับแต่ง จูน อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อื่นๆข้างเคียงที่ทำงานร่วมกันด้วย
(12:16:09 23/08/2016)

ตอบ

รายละเอียด :
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
รูปภาพ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
www.maitreeav.com
สำนักงาน : 313/129 ซ. เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 081-5500269, 099-569-6459
E-Mail : pilasinee-admin@maitreeav.com