เลือกบอร์ดอื่น :: | ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | โษณาย่อย Classified | คุยกับ อจ. ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ |
ค้นหา :
เข้าสู่ระบบ
ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ช่่วยหาแอมป์์หลอดหน่อยครัับ...??

พอดีีได้้ proac tab 8 sig มาครัับอยากจะหาแอมป์์หลอดทีี่่จะมาขัับตััวนีี้้เอาแบบทีี่่พลัักดัันความสามารถของ proac 8 sig ออกมาให้้หมดเปลืือกเลยนะครัับ(sen 86)เลยอยากรบกวนเพืื่่อนๆช่่วยแนะนำหน่่อยครัับ
Lek hd (อ่าน 1,865 | ตอบ 1 ) (10:12:07 23/09/2017)

ความคิดเห็นที่ 1
จริงอยากแนะนำเครื่องหลอดของอจ.ดนัย ปรมาจารย์หลอดท่านหนึ่งของเมืองไทย(ดู
รายงานทดสอบในเวบนี้) เครื่องท่านนี่ ของนอกเรียกพี่เลย
อีกทางหนึ่ง(ถ้าใจร้อน) อยากให้หาปรีโมโนแยกกล่อง ของ อจ. ดร. อดิศักดิ์ (ดูบทสัมภาษณ์ท่านในเวบนี้ได้)
เอามาต่อ คั่น ระหว่างปรี ไป เพาเวอร์แอมป์ คุณอาจจะ ช๊อค เหมือนที่ผมประสบมาแล้ว.
เสียง,กำลังขับ, มิติ,เวทีเสียง ทุกอย่าง(ทุกอย่างจริงๆ) ดีขึ้นเกิน 100% !!?!
(10:12:07 23/09/2017)

ตอบ

รายละเอียด :
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
รูปภาพ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
www.maitreeav.com
สำนักงาน : 313/129 ซ. เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 081-5500269, 099-569-6459
E-Mail : pilasinee-admin@maitreeav.com